ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Έρευνα“Ensuring the survival of endangered plants in the Mediterranean – MAVA project”


Το ερευνητικό πρόγραμμα “Ensuring the survival of endangered plants in the Mediterranean” έχει ως κύριο στόχο τη συλλογή και ex situ διατήρηση 900 σπάνιων και σημαντικών ιθαγενών φυτών των νησιών της Μεσογείου. Κύριος χρηματοδότης του προγράμματος είναι το MAVA Foundation pour la Natura, και σ’ αυτό συμμετέχουν ερευνητικά ιδρύματα από 6 νησιά της Μεσογείου, ενώ το συντονισμό έχει αναλάβει το Royal Botanical Garden KEW. Στην Κύπρο έχουν μαζευτεί 160 καταχωρήσεις σπόρων σπάνιων, ενδημικών και άλλων σημαντικών ιθαγενών φυτών της Κυπριακής χλωρίδας. Η συλλογή των σπόρων έγινε από το Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου. Η επεξεργασία, διατήρηση και ο έλεγχος της βλαστικής ικανότητας έγινε από την Τράπεζα Γενετικού Υλικού του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.


_______________________________________________
© 2013 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Επίτροπος Περιβάλλοντος