Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Επίτροπος Περιβάλλοντος
Ο Διαδικτυακός μας Τόπος είναι υπο κατασκευή

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Διεύθυνση
Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος
Κυριάκου Μάτση 56,
1ος όροφος,
1082 Λευκωσία
Ταχ. Θυρ. 23348, 1681 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22400190
Φαξ: +357 22400176
e-mail: kvasiliou@ec.gov.cy